Zverejnené mapy

Zverejnili sme leteckú mapu a Geodetické zameranie obvodu hraníc pozemkového spoločenstva Stožok.

Prílohy