Listy vlastníctva

  • LV 820 - Stožok
  • LV 1386 - Stará Huta
Aktuálne listy vlastníctva sa dajú dohľadať na Katastrálnom portáli na tomto odkaze.